تفاوت مشاوره و روانشناس به صورت خلاصه

برای ما خیلی پیش آمده که این دو را به جای هم به کار برده ایم. ولی احساس می کنم حداقل برای ما که روانشناس یا مشاور هستیم درست نیست که این دو رو به جای هم بکار ببریم چرا که تفاوت های اساسی بین این دو زمینه وجود داره و به نظر تنها وجه شبه این دو راهنمایی کردن شخصی که در روبروی آنها نشسته است می باشد.

اولن و اساسی ترین تفاوت روانشناسی و مشاوره به بعد زمانی اشاره داره: یعنی اینکه روانشناس برای مشکل یا عواملی که در گذشته برروی فرد داشته تاکید می کنه ولی مشاوره اینده نگر هست و معمولا به انتخاب های افراد مربوط می شود. به این صورت که یک مشاور فرد را برای تصمصم گیری بین دو یا چند انتخاب برای آینده راهنمایی می کند.

دومین تفاوت اصلی بین مشاور و روانشناس این است که شخصی که به مشاوره مراجعه می کند، مراجع نام دارد لذا شخصیست که سالم است ونیاز به راهنمایی دارد ولی شخصی که به روانشناس مراجعه می کند از اختلالات روانی رنج می برد و نیازمند مداخله می باشد.

در کتب روانشناسی آمده که مشاوران معمولا وظایف روانشناسان بالینی را انجام می دهند ولی با مشکلاتی سرو کار دارند که از وخامت کمتری برخوردارند!

مشاوران بیشتر با دانش آموزان و دانشجویان و افرادی که نیازمند راهنمایی در انتخاب همسر می باشند سروکار دارند. و همچنین افرادی که نیازمند برنامه ریزی می باشند و برای انتخابهای آینده ی خود دچار فشار هستند.

بنابراین از اشخاص آکادمیک انتظار می رود تا واژه های تخصصی را به جا به کار برند.

منبع:

خانه ی روانشناسی ایران

درباره نویسنده

مطالب مرتبط