حیطه های پژوهشی در روانشناسی اجتماعی

در زیر فقط نمونه هایی از حیطه های روانشناسی اجتماعی که روانشناسان علاقه دارند به مطالعه ی آنها بپردازند، اورده شده است.

۱- شناخت اجتماعی:

شناخت اجتماعی به پردارش، ذخیره سازی و کاربرد اطلاعات اجتماعی اشاره دارد. این دسته از نطالعات بیشتر بر روی طرح واره ها متمرکز است. طرحوارها به ایده های کلی ما در رابطه با جهان اشاره دارد( چه چیزی و چگونه). طرح واره ها به ما اجازه می دهند تا هر چیزی که اطرافمان است را تفسیر کنیم. طرح واره ها با هم ارتباطاتی برقرار می کنند که نقش مهمی در زندگی اجتماعی ما ایفا می کنند.

۲- نگرش و تغییرات نگرش:

نگرش از ذیگر حیطه های مطالعاتی روانشناسان اجتماعی است. روانشناسان اجتماهی علاقمندند تا بدانند نگرش چگونه بوجود می اید، توسعه می یابد و تغییر می کند. پژوهشگران ۳ عنصر برای نگرش ها نام می برند: جزء عاطفی، جزء رفتاری و جزء شناختی که بطور خلاصه ABC نامیده می شود.

۳- خشونت و پرخاشگری:

چه چیزی باعث خشونت می شود؟ روانشناسان اجتماعی علاقمندند تا بدانند خشونت و پرخاشگری چگونه بوجود می آید. تحقیقات به این سمت بیشتر شامل تاثیرات محیطی و تاثیر رسانه ها می باشد. روانشناسان اجتماعی بیشتر به نقش یادگیری اجتماعی در این زمینه اشاره می کنند.

۴- رفتارهای فرا اجتماعی:

رفتارهای نوع دوستانه یا فرا اجتماعی از دیگر زمینه های پژوهشی در روانشناسی اجتماعی است. این گونه رفتارها شامل کمک و همکاری است. چرا مردم به دیگران کمک می کنند؟ این در حالی است که در بسیاری دیگر از موارد نیز از کمک کردن خودداری می کنند! اثر دیگران در این زمینه یک موضوع تحقیقاتی است.

۵- تعصب و تبعیض:

تعصب، تبعیض و کلیشه در هر گروهی وجود دارد. روانشناسان اجتماعی به ایتگونه مقوله بندی ها بسیار علاقمندند. تعصب چگونه شکل می گیرد یا چرا کلیشه ها با وجود شواهد خلاف، به قوت خود باقی می مانند؟ اینها تنها بخشی از سوالاتی است که روانشناسان اجتماعی به دنبال پاسخگویی به آنها هستند.

۶- خود و هویت اجتماعی:

برداشت ما از هویت اجتماعی و خودمان یکی دیگر از زمینه های تحقیقاتی در روانشناسی اجتماعی است. تعاملات اجتماعی چگونه برداشتمان از خودمان را تغییر می دهند؟ چگونه اعتماد به نفس ما تحت تاثیر گروه قرار می گیرد؟ چگونه ابراز خود در گروه می تواند به عزیت نفس ما کمک کند؟ اینها سوالاتی است که روانشناسان اجتماعی در پی پاسخ آنها هستند.

۷-رفتار گروه:

رفتار گروه یک حوزه ی وسیع مطالعاتی در روانشناسی اجتماعی است. اکثر افاد می دانند که رفتار گروهی متفاوت از رفتار فردی است. برخی از رفتارهای گروهی مثبت و برخی درگر منفی هستند. روانشناسان اجتماعی بیشتر به دنبال تحقیق در رابطه با پویایی گروه، تصمیمات گروهی ، درگیری و نفوذ گروهی هستند.

۸- نفوذ اجتماعی:

نفوذ اجتماعی مسائلی مانند، روانشناسی ترغیب، تاثیر همسالان، انطباق و اطلاعت و… را در برمی گیرد. روانشناسان اجتماعی راه های برای مقابله با این نفوذ اجتماعی پیدا کرده اند.

۹- روابط بین فردی:

روابط بین فردی نقش مهمی در شکل دادن به افکار، نگرش ها و رفتار بازی می کند. روانشناسان اجتماعی علاقمندند تا بدانند روابط بین فردی چگونه بر دلبستگی، علاقه و عشق و جاذبه تاثیر می گزارد. روابط نزدیک و همرنگی چگونه رخ می دهد؟ این روابط بین فردی چقدر مهم هستند؟ اینها فقط بخشی از سوالاتی است که رواشناسان اجتماعی به دنبال پاسخگویی به انها هستند.

همچنین تحقیقات جدیدتر بر پایه های زیستی این مفاهیم تاکید دارند که با رویکرد شناختی به مطالعه ی مسائل روانشناسی اجتماعی می پردازند.

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط