شی انگاری خود

شی‌انگاری خود(Self-Objectification) واژه‌ای است در فلسفه و روانشناسی، و به این معناست که فرد بیشتر از دیدگاه سوم شخص درباره بدن خود می‌اندیشد وآن را ارزیابی می‌کند. در نتیجه بر صفات «قابل مشاهده» از وجود خود تاکید کرده و به عبارت دیگر سوالش این است: «من چگونه به نظر می‌رسم؟». وی کمتر به دیدگاه اول شخص توجه می‌کند که قاعدتاً تاکید آن باید بر صفات اول شخص و« نامشهود» و یا ممتاز وجود او باشد، تا سوالش به طور مثال این باشد: «من چه احساسی دارم؟». این وضعیت شناختی در زنان بیشتر از مردان مشاهده شده است.

منبع:

خلاصه زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد. ترجمهٔ محسن ارجمند، حسن رفیعی.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط