[rev_slider homepage]

آزمایشگاه روانشناسی محیطی برای خود سنجی شما عزیزان در ویژگی های روانی خود قرار داده شده است و کاملا رایگان می باشد.

 آزمایشگاه روانشناسی شامل تست های زیر می باشد که شما می توانید خود را بصورت کاملا رایگان در آنها بسنجید.

تست آنلاین انگیزه ی پیشرفت

تست آنلاین تست خلاقیت

تست آنلاین مقیاس عشق

تست آنلاین مقیاس صمیمیت

تست آنلاین تشخیص هیجانات و احساسات

تست آنلاین اعتیاد به اینترنت

تست آنلاین شخصیت شناسی

تست آنلاین اضطراب

تست آنلاین افسردگی

تست آنلاین اعتماد بنفس

تست آنلاین تعیین سبک شوخ طبعی

تست آنلاین پرخاشگری

تست آنلاین خودسنجی برای اختلال اضطراب اجتماعی

تست آنلاین خود سنجی برای اختلال استرس پس از ضربه

تست آنلاین چک لیست بهداشت روانی

تست آنلاین خودسنجی برای وسواس

تست آنلاین سنجش رفتار کودک

تست آنلاین شکیبایی

تست آنلاین تیپ شخصیتی

تست آنلاین مقیاس نگرانی

تست آنلاین مقیاس تنظیم خلق منفی

تست آنلاین مقیاس سخت کوشی

تست آنلاین مقیاس سنجش رفتار قاطعانه

تست آنلاین قدرت تخیل

 

 

برای شروع روی لینک زیر کلیک کنید

آزمایشگاه روانشناسی